CURRENT ISSUES OF ENGLISH GLOBALIZATION

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-05-11
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Thus, the problem of globalization of the English language in modern times the world is quite relevant. Precisely on the wave of globalization English has become an international means of communication. Thanks to its universality, English is the language of global communication characteristic of a large number of countries. Many factors, both cultural and historical, contributed to its spread. Both today and in the future, the English language will take the place of the language of world communication, since no other language is spoken by so many people today. Globalization of language is necessarily accompanied by its localization, complicates the relationship between language and society, language and culture, and this provides the basis for the emergence of new linguistic theories and paradigms. Таким чином, проблема глобалізації англійської мови в сучасному світі цілком актуальна. Саме на хвилі глобалізації англійська мова стала міжнародним засобом спілкування. Завдяки своїй універсальності англійська як мова глобального спілкування притаманна великій кількості країн. Багато факторів, як культурні, так і історичні, сприяли її поширенню. І сьогодні, і в майбутньому англійська мова займе місце мови світового спілкування, оскільки жодною іншою мовою сьогодні не говорить стільки людей. Глобалізація мови обов'язково супроводжується її локалізацією, ускладнює взаємовідносини мови та суспільства, мови та культури, і це дає основу для появи нових лінгвістичних теорій, парадигми.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Mykhailovska V., Susol L. CURRENT ISSUES OF ENGLISH GLOBALIZATION. Матеріали Науково-практичної конференції до Міжнародного дня англійської мови в ООН «Актуальні питання розвитку комунікації в професійній діяльності правоохоронних органів: виклики ХХІ століття», 11 травня 2022 року. Одеса: ОДУВС, 2022. С. 125 - 127.