Захист прав і свобод людини та громадянина – пріоритет діяльності Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-10-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харків: Національний університет внутрішніх справ
Анотація
У тезах доповіді розглянуто поняття правоохоронної функції держави, суттєвою складовою якої є пріоритет прав і свобод людини та громадянина. Підкреслено важливість неухильного дотримання працівниками поліції прав людини під час здійснення правоохоронної діяльності. The abstracts of the report consider the concept of law enforcement function of the state, an essential component of which is the priority of human and civil rights and freedoms. The importance of strict observance of human rights by police officers during law enforcement activities was emphasized.
Опис
Ключові слова
Державне адміністративне управління,адміністративна діяльність, адміністративне право та процес,правоохоронна функція держави, захист прав і свобод, поліція, Public administration, administrative activity, administrative law and process, law enforcement function of the state, protection of rights and freedoms, police
Бібліографічний опис
Швець, Д. В. Захист прав і свобод людини та громадянина – пріоритет діяльності Національної поліції України / Дмитро Володимирович Швець // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. круглого столу (м. Харків, 27 жовт. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 13-15.