Етапи становлення та розвитку Одеського державного університету внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Статтю присвячено дослідженню історії становлення та розвитку Одеського державного університету внутрішніх справ. Історія Одеського державного університету внутрішніх справ бере свій початок з 27 лютого 1922 року. 22 лютого 2008 року, відповідно до Постанови КМУ № 77, відбулося створення Одеського державного університету внутрішніх справ, який сьогодні є одним із провідних закладів вищої освіти у системі МВС. Встановлено, що на кожному етапі становлення та розвитку нашого навчального закладу здійснювалась якісна підготовка спеціалістів для практичних органів МВС України, які володіли не тільки теоретичними знаннями, але й мали достатній рівень спеціальної, фізичної та професіональної підготовки. Наразі Одеський державний університет внутрішніх справ один з найстаріших навчальних закладів системи МВС, що має найвищий IV рівень акредитації і, на сьогоднішній день, є одним із провідних вищих навчальних закладів України. The article is devoted to the study of the history of formation and development of Odessa State University of Internal Affairs. The history of Odessa State University of Internal Affairs dates back to February 27, 1922. On February 22, 2008, in accordance with the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 77, the Odessa State University of Internal Affairs was established, which today is one of the leading institutions of higher education in the system of the Ministry of Internal Affairs. It is considered that at each stage of formation and development of our educational institution high-quality training of specialists for practical bodies of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine who possessed not only theoretical knowledge, but also had a sufficient level of special, physical and professional training was carried out. Currently, Odessa State University of Internal Affairs is one of the oldest educational institutions of the Ministry of Internal Affairs, which has the highest IV level of accreditation and, today, is one of the leading higher educational institutions in Ukraine.
Опис
Ключові слова
історія, університет, заклад вищої освіти, МВС України, акредитація, підготовка, спеціалісти, практичні органи., history, university, institution of higher education, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, accreditation, training, specialists, practical bodies.
Бібліографічний опис
Ізбаш К.С., Домброван Н.В. Етапи становлення та розвитку Одеського державного університету внутрішніх справ // Збірник наукових праць, присвячений 99-тій річниці заснування Одеського державного університету внутрішніх справ. - Одеса: ОДУВС, 2021. - С. 94-99.