Механізм адміністративно-правового запобігання та протидії корупції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У тезах досліджується корупція як системне явище, вплив якої обумовлює негативні наслідки для функціонування та розвитку держави, розглядаються основні та додаткові елементи адміністративно-правового механізму протидії корупції. The theses study corruption as a systemic phenomenon, the impact of which causes negative consequences for the functioning and development of the state, the main and additional elements of the administrative and legal mechanism for combating corruption.
Опис
Ключові слова
корупція, негативні наслідки, механізм протидії корупції, елементи механізму протидії корупції, corruption, negative consequences, mechanism of counteraction to the corruption, elements of mechanism of counteraction to the corruption
Бібліографічний опис
Середницька І.А. Механізм адміністративно-правового запобігання та протидії корупції. / І.А.Середницька // Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Одеса, 10 листопада 2017 р.). – Одеса : ОДУВС, 2017. – С. 108-111.