Психологічна готовність слідчого до професійної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглянуто психологічну готовність слідчого до професійної діяльності, яка складається із певних різновидів: діагностична, рефлексійна, мотиваційна, регулятивна, комунікативна, перцептивна, сугестивна готовність. Кожна із зазначених різновидів у свою чергу обумовлюються певними вміннями відповідно до посади слідчого. The psychological readiness of the investigator for professional activity is considered, which is made up of certain varieties: diagnostic, reflexive, motivational, regulatory, communicative, perceptive, suggestive readiness. Each of these varieties is in turn conditioned certain skills according to the position of investigator.
Опис
Ключові слова
професійна діяльність, психологічна готовність, професійні обов’язки, вміння, готовність слідчого до практичної діяльності, professional activity, psychological readiness, professional responsibilities, skills, readiness of the investigator to practice
Бібліографічний опис
Пасько О.М. Психологічна готовність слідчого до професійної діяльності // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України. Харків, 2017. С. 69 - 72.