FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE LAWYERS

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БУКОВИНСЬКА ЕКОНОМІЧНА ФУНДАЦІЯ
Анотація
Рассматривается формирование профессиональной коммуникативной компетентности современного высшего образования. The formation of professional communicative competence of modern higher education is considered. Розглядається формування професійної комунікативної компетентності сучасної освіти.
Опис
Ключові слова
communicative competence, educational process, university, training, students, foreign languages, коммуникативная компетентность, учебный процесс, университет, подготовка, студенты, иностранные языки, комунікативна компетентність, навчальний процес, університет, підготовка, студенти, іноземні мови
Бібліографічний опис
Bielousova V. FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE LAWYERS // Наука та інновації / Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Чернівці, 15-16 березня 2018 р.). - Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2018. С. 9 - 11.