Європейська соціальна хартія як джерело європейських міжнародних соціальних стандартів у сфері подолання бідності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті аналізуються окремі положення Європейської соціальної хартії як джерела європейських міжнародних соціальних стандартів у сфері подолання бідності в аспекті відповідності їм законодавства України. В статье анализируются отдельные положения Европейской социальной хартии как источника европейских международных социальных стандартов в сфере преодоления бедности в аспекте соответствия им законодательства Украины. The article analyzes the individual provisions of the European Social Charter as а source of European and international standards іn the field of social poverty reduction іn terms of their соmplіаnсе with the legislation of Ukraine.
Опис
Ключові слова
соціальний захист, соціальні стандарти, Європейська соціальна хартія (переглянута), бідність., социальная защита, социальные стандарты, Европейская социальная хартия (пересмотренная), бедность., social protection, social standards, European Social Charter (revised), poverty.
Бібліографічний опис
Андрієнко І.С. Європейська соціальна хартія як джерело європейських міжнародних соціальних стандартів у сфері подолання бідності / І.С. Андрієнко // Південноукраїнський правничий часопис. – 2014. - № 1. – С. 78 - 80.