Службово-бойова підготовка як основа професійної діяльності поліцейських

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-11-30
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Збірник містить матеріали Міжнародного науково-практичного круглого столу «Службово-бойова підготовка як основа професійної діяльності поліцейських», в якому взяли участь науковці, здобувачі закладів вищої освіти та практичні працівники правоохоронних органів України. Тематика публікацій охоплює актуальні проблеми службово-бойової підготовки поліцейських. Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі, освітньому процесі, а також у законотворчості та правоохоронній діяльності. The collection contains the materials of the International Scientific and Practical Round Table "Service and Combat Training as the Basis of the Professional Activity of Police Officers", which was attended by scientists, graduates of higher education institutions and practical workers of law enforcement agencies of Ukraine. The topics of the publications cover the actual problems of service and combat training of police officers. The materials of the conference can be used in research work, educational process, as well as in law-making and law enforcement activities.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Службово-бойова підготовка як основа професійної діяльності поліцейських: матеріали Міжнародного науково-практичного круглого столу, м. Одеса, 30 листопада 2023 р. Одеса: ОДУВС, 2023. 170 c.