ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ МОРАЛЬНО- ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЯК ІНТЕГРАЛЬНОГО ПСИХІЧНОГО ЯВИЩА ОСОБИСТОСТІ ПРАЦІВНИКА ОВС

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторка в статті надала визначення поняттям: “морально-психологічний стан”, “психологічний меха- нізм реалізації морально-психологічного стану”; опи- сала класифікацію та функції морально-психологічного стану; визначила етапи психологічного механізму реа- лізації морально-психологічного стану працівників ОВС. The author of the article provided a definition of the term “moral and psychological state”, “the psychological mechanism of implementation morale”; classification and functions described morale; defined stages of the psychological mechanism of implementation morale policemen.
Опис
Ключові слова
морально-психологічний стан, працівник ОВС, професійна діяльність, психологічний механізм реалізації морально-психологічного стану; функції морально-психологічного стану, класифікація морально-психологічного стану., the moral and psychological state, police officers, professional activity, psychological mechanism of implementation morale; features morale, classification morale.
Бібліографічний опис
Цільмак О.М. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ МОРАЛЬНО- ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЯК ІНТЕГРАЛЬНОГО ПСИХІЧНОГО ЯВИЩА ОСОБИСТОСТІ ПРАЦІВНИКА ОВС. Південноукраїнський правничий часопис. 2015. № 1. С. 133-135.