ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ЖІНОК, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-10-19
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Проблеми виявлені при здійсненні громадського контролю за дотриманням прав та свобод жінок, які відбувають покарання у виді позбавлення волі повинні доводитися до компетентних органів, окрім цього повинні розроблятися заходи щодо їх усунення, у тому числі шляхом інформування громадськості про існуючі проблеми. Спостережні комісії та піклувальні ради повинні публічно звітувати про дотримання прав та свобод засуджених жінок, приймати активну участь у пропаганді прийняття звільне- них від відбування покарання жінок на роботу, приймати участь у формуванні більш гуманного ставлення суспільства до жінок, що відбували покарання у виді позбавлення волі. Problems identified in the implementation of public control over the observance of the rights and freedoms of women who are serving a sentence in the form of deprivation of liberty should be brought to the attention of the competent authorities, in addition to Therefore, measures should be developed to eliminate them, including by informing the public about existing problems. Monitoring commissions and guardianship councils must publicly report on the observance of the rights and freedoms of convicted women, take an active part in promoting the release of them from serving women's sentences to work, to take part in the formation of a more humane attitude of society towards women serving sentences in the form of deprivation of liberty.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Резніченко Г.С. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ЖІНОК, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ. Пріоритетні напрямки реформування правової системи України в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції (м. Одеса, 19 жовтня 2022 р.) / за ред. д. ю .н. Шкути О.О. – Одеса: Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, 2022. – 209 с. С. 71-72.