Суспільство як основа державного управління

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Політика держави формується на основі розвиненості мас суспільства, і саме від цього залежить перспектива розвитку нашої країни. Нова філософія життя і соціального розвитку, повинна створити нове політичне середовище. State policy is formed on the basis of the development of the masses of society, and it is precisely on this that the prospects for the development of our country depend. A new philosophy of life and social development should create a new political environment.
Опис
Ключові слова
державне управління, суспільство, розвиток країни. public administration, society, development of the country.
Бібліографічний опис
Афанасенко, С. Суспільство як основа державного управління. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22 березня 2023 р. Одеса: ОДУВС, 2023. С.337-339.