Проблематика формування вертикальної інфраструктури правового порядку в сучасній юриспруденції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”
Анотація
У статтi здiйснено дослiдження проблематики формування вертикальної iнфраструктури правового порядку в сучаснiй юриспруденцiї. Проведено комплексне висвiтлення властивостей, ознак та сутностi вертикальної iнфраструктури правового порядку. У межах дослiдження зiставлено та в деякiй мiрi порiвняно вертикальну та горизонтальну iнфраструктуру правового порядку. Доведено, що лише в суспiльствi, де е стабiльна i ефективна вертикальна iнфраструктура, спостерiгаються прояви горизонтальноїi нфраструктури. The article presents the researching of the problem of the formation the vertical legal order infrastructure in modern jurisprudence. lt is made the complex coverage of properties, features and essence of vertical infrastructure of legal order. lt is made comparison and confrontation of vertical and horizontal infrastructure of legal order. lt is proved that only in a society, where a stable and effective vertical infrastructure is observed the manifestations of horizontal infrastructure.
Опис
Ключові слова
правовий порядок, iнфраструктура, вертикальна iнфраструктура правового порядку, горизонтальна iнфраструктура правового порядку, legal order, infrastructure, vertical infrastructure of legal order, horizontal infrastructure of legal order
Бібліографічний опис
Крижановська О.В. Проблематика формування вертикальної інфраструктури правового порядку в сучасній юриспруденції // Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 6. С. 30 - 33.