ТАРАС ШЕВЧЕНКО: Феномен історизму епічних творів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Тарас Шевченко – поет могутнього ліричного обдарування, у творчості якого поряд з неперевершеною лірикою, виділяються епічні твори, що з надзвичайною силою поетичного осмислення і зображення подають сторінки героїчної й глибоко драматичної історії українського народу, його боротьби за національну свободу. На думку автора даної праці, поеми й вірші історичної, історико-революційної та соціально-політичної проблематики (“Гайдамаки”, “Іван Підкова”, “Тарасова ніч”, “Іржавець”, “Кавказ”, “Сон” та ін.) – це вершинне досягнення геніального поета. Світ козаччини, героїка боротьби проти во- рогів України превалює в усій його творчій спадщині. Taras Shevchenko is a poet of powerful lyrical talent, in whose works, along with unsurpassed lyrics, stand out epic works that with extraordinary power of poetic understanding and image present pages of heroic and deeply dramatic history of the Ukrainian people, its struggle for national freedom. According to the author of this work, poems and verses of historical, historical-revolutionary and socio-political issues ("Haidamaki", "Ivan Pidkova", "Tarasova Night", "Rust", "Caucasus", "Caucasus", "Dream", etc.) - this is the pinnacle of a genius poet. The world of the Cossacks, the heroics of the struggle against horns of Ukraine prevails in all his creative heritage.
Опис
Ключові слова
Тарас Шевченко, геніальний український поет, боротьба за свободу рідного народу, Taras Shevchenko, a brilliant Ukrainian poet, the struggle for the freedom of the native people
Бібліографічний опис
Цвілюк С.А. ТАРАС ШЕВЧЕНКО: Феномен історизму епічних творів. – О., 2009. 27 с.
Зібрання