Деякі проблеми відбування засудженими жінками покарання у вигляді позбавлення волі в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Cuiavian University in Wloclawek
Анотація
У сучасних умовах реформування пенітенціарної системи України важливим питанням є врахування особливостей виконання і відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками. Автором проаналізовано та надано пропозиції щодо покращення рівномірності розподілу виправних колоній, призначених для утримання засуджених жінок. Проведено аналіз стану захворюваності засуджених до позбавлення волі жінок на алкоголізм та наркоманію. Визначено проблеми, пов’язані із лікуванням засуджених жінок від цих видів захворювань. Наведено пропозиції щодо покращення якості надання медичних послуг для цієї категорії засуджених жінок. Розглянуто поняття соціалізації та ресоціалізації, важливість цих понять для суспільства та держави. Надано пропозиції щодо покращення процесу ресоціалізації жінок, які відбули призначене їм покарання у виді позбавлення волі. In the current conditions of reforming the penitentiary system of Ukraine, an important issue is to take into account the peculiarities of the execution and serving of sentences in the form of imprisonment by convicted women. The author analyzes and provides proposals to improve the uniformity of the distribution of correctional colonies for women prisoners. An analysis of the incidence of women sentenced to imprisonment for alcoholism and drug addiction. Problems related to the treatment of women convicted of these diseases have been identified. Suggestions for improving the quality of medical services for this category of convicted women are presented. The concepts of socialization and resocialization, the importance of these concepts for society and the state are considered. Proposals were made to improve the process of re-socialization of women who have served their sentences of imprisonment.
Опис
Ключові слова
пенітенціарна система України, відбування покарання, засуджені жінки, penitentiary system of Ukraine, serving a sentence, convicted women
Бібліографічний опис
Резніченко Г.С. Деякі проблеми відбування засудженими жінками покарання у вигляді позбавлення волі в Україні // Legal science and education in Ukraine and EU countries: a paradigm shift : Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. Рр. 336 - 360.
Зібрання