НОРМАТИВНО–ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
В матеріалах розглянуто вісім рівнів джерел нормативно-правового регулювання економічної безпеки України, виходячи з основного та значимого критерію їх юридичної сили Конституції України та рішень Конституційного Суду України та закінчуючи джерелами роз'яснювально-рекомендаційного характеру. The materials consider eight levels of sources of regulatory and legal regulation of economic security of Ukraine, starting from the main and significant criterion of their legal force of the Constitution of Ukraine and decisions of the Constitutional Court of Ukraine and ending with sources of an explanatory and recommendatory nature.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Павлютін Ю.М. НОРМАТИВНО–ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демокра- тичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с. С. 74-75.