Домашнє насильство над дітьми: його види, наслідки та особливості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»
Анотація
Метою даного дослідження є визначення причин насильства над дітьми, надання обґрунтованих пропозицій з удосконалення прийомів для ефективного та успішного опитування дітей, які стали жертвами домашнього насильства, детальніше розтлумачити алгоритм дій особи, яка здійснює опитування дитини-жертви, систематизувати структуру органів та посадових осіб, які першочергово повинні надавати допомогу постраждалим особам, надати пропозиції щодо прийомів спілкування та шляхи удосконалення знань для працівників ювенальної превенції, які безпосередньо спілкуються з постраждалими від домашнього насильства дітьми. The purpose of this study is to determine the reasons violence against children, providing substantiated suggestions for improvement techniques for effective and successful interviewing of children who have become victims of domestic violence, explain the algorithm of actions in more detail the person conducting the survey of the child victim, to systematize the structure bodies and officials who should primarily provide assistance to the affected persons, provide suggestions on methods of communication and ways to improve knowledge for juvenile prevention workers who communicate directly with victims of domestic violence children
Опис
Ключові слова
захист прав дітей, домашнє насильство, жорстоке ставлення, protection of children's rights, domestic violence, cruel treatment
Бібліографічний опис
Сухарєва А.О., Зубатенко О.М. Домашнє насильство над дітьми: його види, наслідки та особливості. Ювенальна юстиція: український дискурс : колективна моногр. / М. О. Баймуратов, Є. О. Бутирін та ін.; за заг. ред. Долженкова О. Ф., Корнієнка М. В. Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2021. С. 186 - 205.
Зібрання