Особливості трактування поняття «кібербезпека» в сучасній юридичній науці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено визначенню особливостей впровадження та удосконалення поняття «кібербезпека» в сучасній юридичній науці, проаналізовано систему джерел національного та міжнародного законодавства, яка регулює правовідносини в кіберпросторі. Проаналізовано різні підходи до поняття «кібербезпека», а також досліджено визначення безпеки як філософської категорії і розкрито її сутність. The article is devoted to the definition of the peculiarities of the introduction and improvement of the concept of «cyber security» in modern legal science, analyzed the system of sources of national and international legislation regulating legal relations in cyberspace. Different approaches to the concept of «cybersecurity» are analyzed, and the definition of security as a philosophical category is investigated and its essence is revealed.
Опис
Ключові слова
кібербезпека, кіберпростір, кіберзахист, кіберзлочинність., cybersecurity, cyberspace, cyber defense, cybercrime.
Бібліографічний опис
Форос Г., Жогов В. Особливості трактування поняття «кібербезпека» в сучасній юридичній науці // Матеріали Наукового журналу «Правова держава». 2019. Випуск 33. С. 128-134.