Альтернативні способи вирішення правових спорів: закордонний досвід та українська модель

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Проаналізовані альтернативні способи вирішення правових спорів як в українській правовій системі, так і на прикладі закордонних держав.Alternative ways of resolving legal disputes both in the Ukrainian legal system and on the example of foreign states are analyzed.
Опис
Ключові слова
медіація, адміністративний спір, адміністративний суд, примирення, медіаційна угода, mediation, administrative dispute, administrative court, conciliation, mediation agreement
Бібліографічний опис
Кузніченко C.О. Альтернативні способи вирішення правових спорів: закордонний досвід та українська модель. Медіація в судовій, правоохоронній та правозахисній системах : зб. матеріалів доп. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. 30-31 трав. 2019 р. Одеса : ОДУВС, 2019. С. 125-127.