ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ЗВО ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-05-03
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
На підставі проведеного дослідження виділено проблеми з якими стикаються учасники освітнього процесу зокрема: складність спілкування в онлайн-режимі, пов’язана з нестабільністю інтернет-зв’язку, емоційно-психологічні тощо. Серед змін в організації навчального процесу, які можуть бути запроваджені в умовах воєнного стану, виділено такі: можливість зміни розкладу занять та організацію навчального процесу в дві зміни; зміни тривалості проведення занять з розподілом годин на опрацювання матеріалу з викладачем в онлайн-режимі та подальше виконання завдань за пройденою тематикою. On the basis of the conducted research, the problems faced by the participants of the educational process are highlighted, in particular: the difficulty of online communication, related to the instability of the Internet connection, emotional and psychological, etc. Among the changes in the organization of the educational process that can be introduced in the conditions of martial law, the following are highlighted: the possibility of changing the schedule of classes and organizing the educational process in two shifts; changes in the duration of classes with the allocation of hours for studying the material with the teacher in online mode and further performance of tasks according to the topics covered.
Опис
Ключові слова
навчальний процес, здобувач, воєнний стан, освітній процес., educational process, acquirer, martial law, educational process.
Бібліографічний опис
Ульянов О.І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ЗВО ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 3 травня – 13 червня 2022 року. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 443-445.