Дезертирство в Україні: кримінально-правовий та кримінологічний аспект

Анотація
Монографія присвячена вивченню дезертирства в Україні. У роботі досліджено кримінально-правовий та кримінологічний аспект дезертирства в Україні, а також теоретичні і практичні проблеми запобігання його вчиненню у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, що створені відповідно до законодавства, у результаті чого обґрунтовано низку положень і висновків, нових у концептуальному плані й важливих для юридичної науки та практики. Для науковців, викладачів, курсантів (студентів) і слухачів юридичних навчальних закладів, персоналу правоохоронних органів України та Збройних Сил України. The monograph is devoted to the study of desertion in Ukraine. The work examines the criminal-legal and criminological aspect of desertion in Ukraine, as well as the theoretical and practical problems of preventing it in the Armed Forces of Ukraine and other military formations created in accordance with the legislation, as a result of which a number of conceptually new provisions and conclusions are substantiated and important for legal science and practice. For scientists, teachers, cadets (students) and students of law schools, personnel of law enforcement agencies of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кавунська, А. О. Дезертирство в Україні: кримінально-правовий та кримінологічний аспект : монографія / А. О. Кавунська, М. В. Корнієнко, О. О. Шкута. – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 212 с.
Зібрання