Особливості розмежування патронатного виховання від суміжних інститутів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-31
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Проблематика дослідження цього питання є актуальною на сьогоднішній час, так як вона полягає в тому що патронатне виховання досить часто ототожнюють з опікою і піклуванням. Але це не вірно так як патронатному вихованню притаманні свої особливі ознаки. The problem of researching this issue is relevant today, as it consists in the fact that foster care is often equated with guardianship and care. But this is not true, as foster care has its own special characteristics.
Опис
Ключові слова
патронатне виховання, iнститут сiмейного законодавства України, форма виховання та тутримання дітей. foster care, the Institute of Family Legislation of Ukraine, the form of raising and keeping children.
Бібліографічний опис
Даниленко, С. Особливості розмежування патронатного виховання від суміжних інститутів. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права : матеріали міжнародної науково - практичної конференції м. Одеса, 31 березня 2023 р. / редкол. В.П. Маковій та ін. Одеса, ОДУВС, 2023. С.114-117.