Сучасний стан нормативно-правової регламентації глобального управління та актуальні аспекти її розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Ужгородського національного університету
Анотація
В статті здійснено аналіз сучасного стану та перспектив становлення нормативно-правової регламентації глобального управління. Досліджені теоретичні підходи до визначення концепту «глобальне управління». Обгрунтовано співвідношення понять глобальне управ- ління, глобальне право, глобальний конституціоналізм. The article contains the analysis of contemporary points and perspectives of normative legal regulation of global governance. The theoretical approaches to the definition of the global governance concept are examined. The article deals with the correspondence of the definitions of global governance, global law and global constitutionalism.
Опис
Ключові слова
глобальний конституціоналізм, глобалізація, глобальний управління, глобальний уряд, глобальне право, конституція, міжнародне право., global constitutionalism, globalization, global governance, global government, constitution, international law.
Бібліографічний опис
Львова Є.О. Сучасний стан нормативно-правової регламентації глобального управління та актуальні аспекти її розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету.2012. Серія ПРАВО. Випуск 20. Частина 1. Том 1. С. 162 - 164.