ПІДВИЩЕННЯ ШЛЮБНОГО ВІКУ В УКРАЇНІ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013-04-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторами зазначається, хоча ранній шлюб є явищем суперечливим і має свої значні недоліки, все ж не варто підходити до вирішення цього питання так категорично. Адже відомо, що методом лише цілковитої заборони будь-якого явища побороти його практично неможливо. Тому вважаємо, що проблему ранніх шлюбів і формування відповідального ставлення до шлюбно-сімейних відносин серед молоді доречніше вирішувати за допомогою виховання, аніж за допомогою лише законодавчих обмежень. А кожний окремий випадок, коли в неповнолітніх осіб виникає бажання укласти шлюб, повинен розглядатися з точки зору об’єктивно кращого для них варіанту для збереження їх інтересів. The authors note that although early marriage is a controversial phenomenon and has its own significant drawbacks, it is still not necessary to approach the solution of this issue so categorically. After all, it is known that it is practically impossible to overcome any phenomenon by the method of complete prohibition only. Therefore, we believe that it is more appropriate to solve the problem of early marriages and the formation of a responsible attitude to marriage and family relations among young people with the help of education, rather than through legal restrictions alone. And each individual case, when minors wish to get married, should be considered from the point of view of the objectively better option for them to preserve their interests.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Геба, Г., Даниленко, С. ПІДВИЩЕННЯ ШЛЮБНОГО ВІКУ В УКРАЇНІ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., ч. 2, 26 квітня 2013 р. — Одеса : ОДУВС, 2013. — 168 с. С.28-29.