КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СТ. 111-1 КК УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-07-21
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Наведений аналіз свідчить про широку можливість притягнення до відповідальності колаборантів та тяжкість покарання за такі кримінальні правопорушення, особливо пов’язані із створенням та діяльністю на окупованих територіях України державних інститутів. Передумовою внесення відповідних змін до КК України стало своєчасне й ефективне реагування законодавства на загрозу життєвим інтересам держави та безпеки її громадян. The above analysis shows the wide possibility of bringing the collaborators to justice and the severity of the punishment for such criminal offenses, especially related to the creation and activity of state institutions in the occupied territories of Ukraine. A prerequisite for making appropriate changes to the Criminal Code of Ukraine was a timely and effective response of the legislation to threats to the vital interests of the state and the safety of its citizens.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Чекмарьова І.М. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СТ. 111-1 КК УКРАЇНИ. Актуальні питання кримінально-правової кваліфікації, документування та розслідування колабораціонізму: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 21липня 2022 р. –Одеса: ОДУВС, 2022. – 116 с. С. 108-111.