АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-11-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Вказаний авторами перелік форм та методів забезпечення кібербезпеки в Україні не претендує на вичерпність, однак, саме вони найбільш якісно та всебічно характеризують зміст такої діяльності. Разом із тим, справедливо буде відмітити, що для забезпечення кібербезпеки в нашій державі необхідним є комплексне використання таких форм і методів. The list of forms and methods of ensuring cyber security in Ukraine specified by the authors does not pretend to be comprehensive, however, they most qualitatively and comprehensively characterize the content of such activities. At the same time, it would be fair to note that comprehensive use of such forms and methods is necessary to ensure cyber security in our country.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ткаченко А.С., Форос Г.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матеріали міжн. наук. практ. конф., м. Одеса, 26 листопада 2020 р. Одеса : ОДУВС, 2021. С.24.