Механізм адміністративно-правового забезпечення міжнародної безпеки органами внутрішніх справ України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.
Анотація
Дослiджено механiзм адмiнiстративно-правового забезпечення дiяльностi органiв внутрiшнiх справ у сферi мiжнародної безпеки. Розглянуто правоохоронну дiяльнiсть органiв внутрiшнiх справ як суб'єкта мiжнародної безпеки. The article is devoted to the mechanism of the internal affairs in the field of international security is investigated. The author proves that law enforcement activities of internal affairs as а subject of international security.
Опис
Ключові слова
адмiнiстративно-правовий ,механiзм, правоохоронна дiяльнiсть, органи внутрiшнiх справ, міжнародна безпека, правопорядок, захист прав i свобод людини, administrative and legal mechanism, law activities enforcement internal affairs. international security, legal order, protection оf human rights and freedoms
Бібліографічний опис
Рудой К.М. Механізм адміністративно-правового забезпечення міжнародної безпеки органами внутрішніх справ України // Вісник Запорізького юридичного інституту. 2012. № 3. С. 82 - 90.