Щодо питання взаємодії органів досудового розслідування та підрозділів кримінальної розвідки Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-04-28
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Дослідження присвячено аналізу способів вирішення проблем забезпечення взаємодії органів досудового розслідування та інших правоохоронних органів для забезпечення кримінального судочинства з урахуванням специфіки їх діяльності, у тому числі з підрозділами кримінальної розвідки, пов‘язаної з розслідуванням особливо складних та особливо важливих кримінальних проваджень; визначення й наукове обґрунтування комплексу пропозицій, спрямованих на удосконалення норм чинного кримінального процесуального законодавства, інших нормативно-правових актів і правозастосовчої практики правоохоронних органів. The study is devoted to the analysis of ways to solve the problems of ensuring the cooperation of pre-trial investigation bodies and other law enforcement agencies to ensure criminal justice, taking into account the specifics of their activities, including with criminal intelligence units related to the investigation of particularly complex and particularly important criminal proceedings; definition and scientific substantiation of a set of proposals aimed at improving the norms of current criminal procedural legislation, other normative legal acts and law enforcement practice of law enforcement agencies.
Опис
Ключові слова
органи досудового розслідування, взаємодія, кримінальне судочинство, кримінальна розвідка, Національна поліція. bodies of pre-trial investigation, interaction, criminal justice, criminal intelligence, National Police.
Бібліографічний опис
Алексєєнко, А. Щодо питання взаємодії органів досудового розслідування та підрозділів кримінальної розвідки Національної поліції України. Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії організованій злочинності: матер. Міжнар. наук.-практ. Інт.-конфер., м. Одеса, 28 квітня 2017 р. – Одеса : ОДУВС, 2017. С.7-9.