АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Зробивши детальний аналіз проблем безробіття в Україні, автори дійшли восновку, що для їх вирішення треба докорінно змінювати політику зайнятості. Уряд не може пасивно стримувати безробіття. Тільки цілеспрямоване активне підвищення рівня зайнятості населення на діючих і на знову створюваних високоефективних робочих місцях допоможе вивести економіку з глухого кута, дати простір розвитку ринкових і соціальних перспектив. Тому дослідження цього питання є основним у пошуку шляхів поліпшення подолання безробіття. Having made a detailed analysis of the problems of unemployment in Ukraine, the authors came to the conclusion that to solve them, it is necessary to fundamentally change the employment policy. The government cannot passively curb unemployment. Only a purposeful active increase in the level of employment of the population in existing and newly created highly effective workplaces will help to lead the economy out of a dead end, to give space for the development of market and social prospects. Therefore, the study of this issue is fundamental in the search for ways to improve the fight against unemployment.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Велетнюк Н.С., Антоненко О.А. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ. Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : матеріали міжнародної курсантсько-студентської наук.-практ. конф., м. Одеса, 27 березня 2020 р. / редкол. В. П. Маковій, та ін. — Одеса, ОДУВС, 2020. С. 32 - 35.