Проблеми адміністративно-правового регулювання хмарних технологій в аспекті розповсюдження об’єктів авторських і суміжних прав, виражених у цифровій формі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-11-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автором констатується, що хмарні технології увійшли в десятку найбільш популярних стратегічних комп’ютерних технологій світу, проте Україна поки не визначилася у виборі загальної стратегії регулювання таких відносин. Зосереджено увагу на необхідності обов’язкового законодавчого регулювання цієї сфери. The author states that cloud technologies are among the ten most popular strategic computer technologies in the world, but Ukraine has not yet decided on a general strategy for regulating such relations. The focus is on the need for mandatory legislation in this area.
Опис
Ключові слова
хмарні технології, програмне забезпечення, мережа Інтернет, інтелектуальна власність, авторське право, cloud technologies, software, Internet, intellectual property, copyright
Бібліографічний опис
Жогов В. Проблеми адміністративно-правового регулювання хмарних технологій в аспекті розповсюдження об’єктів авторських і суміжних прав, виражених у цифровій формі // Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матеріали міжн. наук. практ. конф., м. Одеса, 22 листопада 2019 р. Одеса : ОДУВС, 2019. С. 34 – 36.