Зарубіжний досвід інформаційно-технічного забезпечення безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024-03-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Публікація присвячена дослідженню зарубіжного досвіду у сфері інформаційно-технічного забезпечення безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту. Розглянуто стратегію Vision Zero метою впровадження якої є зменшення рівня смертності на дорогах до нуля та Європейську стратегію, кооперативних інтелектуальних транспортних систем (C-ITS) спрямовану на формування системного обміну інформацією між учасникам дорожнього руху і диспетчерами. Також приділено увагу діяльності відповідальних за забезпечення безпеки дорожнього руху органів ЄС, зокрема Генерального директорату з питань мобільності та транспорту ЄС (Directorate-General for Mobility and Transport EU) та Європейської обсерваторії з безпеки дорожнього руху (European Road Safety Observatory – ERSO). The publication is devoted to the study of foreign experience in the field of information and technical support of road safety and transport operation. The author considers the Vision Zero strategy, which aims to reduce the level of road fatalities to zero, and the European strategy of Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) aimed at forming a systematic exchange of information between road users and dispatchers. Attention is also paid to the activities of the EU bodies responsible for ensuring road safety, in particular, the Directorate-General for Mobility and Transport EU and the European Road Safety Observatory (ERSO).
Опис
Ключові слова
зарубіжний досвід, інформаційно-технічне забезпечення, безпека дорожнього руху. foreign experience, information and technical support, road safety.
Бібліографічний опис
Медведенко, Н. Зарубіжний досвід інформаційно-технічного забезпечення безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XVI міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Одеса, 29 березня 2024 р. Одеса: ОДУВС, 2024. С.508-511.