Реалізація функцій публічного адміністрування підрозділами ювенальної превенції в умовах військової агресії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Окрім вищезазначених завдань, підрозділи Національної поліції в цілому та підрозділи ювенальної превенції зокрема реалізовують актуальні напрямки діяльності під час правового режиму воєнного стану, серед них: документування військових злочинів щодо порушення прав дітей, захист прав дітей закордоном чиї права були порушені, здійснення захисту прав дітей в районі ведення бойових дій, здійснення гуманітарної місії, розроблення актів щодо захисту прав дітей враховуючи умови сьогодення, провадження діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини на здобуття загальної середньої освіти. In addition to the above-mentioned tasks, the units of the National Police as a whole and the units of juvenile prevention, in particular, implement current areas of activity during the legal regime of martial law, among them: documenting war crimes regarding the violation of children's rights, protecting the rights of children abroad whose rights have been violated, implementing the protection of children's rights in the area of ​​hostilities, the implementation of a humanitarian mission, the development of acts on the protection of children's rights taking into account the conditions of today, the implementation of activities related to the protection of children's rights to obtain a general secondary education.
Опис
Ключові слова
військова агресія, Україна, підрозділи ювенальної превенції, публічне адміністрування, права та свободи дитини. military aggression, Ukraine, units of juvenile prevention, public administration, rights and freedoms of the child.
Бібліографічний опис
Капуляк, В. Реалізація функцій публічного адміністрування підрозділами ювенальної превенції в умовах військової агресії. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22 березня 2023 р. Одеса: ОДУВС, 2023. С. 300-302.