Державна кримінально-виконавча служба України: теорія і практика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Монографія присвячена дослідженню функціонування Державної кримінальновиконавчої служби України. У роботі досліджено кримінально-виконавчі засади функціонування Державної кримінально-виконавчої служби України. Сформульовано поняття, розкрито зміст функціонування та фактори впливу на функціонування Державної кримінально-виконавчої служби України. З’ясовано сучасний стан та запропоновано шляхи вдосконалення Державної кримінальновиконавчої служби України. Для науковців, викладачів, курсантів (студентів) і слухачів юридичних навчальних закладів, персоналу органів і установ Міністерства юстиції України у сфері виконання кримінальних покарань. The monograph is dedicated to the study of the functioning of the State Criminal Enforcement Service of Ukraine. The article examines the criminal-executive principles of the functioning of the State Criminal-Executive Service of Ukraine. The concept is formulated, the content of the functioning and the influencing factors on the functioning of the State Criminal Enforcement Service of Ukraine are revealed. The current state is clarified and ways to improve the State Criminal Enforcement Service of Ukraine are proposed. For scientists, teachers, cadets (students) and students of legal educational institutions, personnel of bodies and institutions of the Ministry of Justice of Ukraine in the field of execution of criminal punishments.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Устюжанінова О. Т.  Державна кримінально-виконавча служба України: теорія і практика : монографія / О. Т. Устюжанінова, О. О. Шкута. — Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2021. — 216 с.
Зібрання