ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Анотація
На підставі проведеного аналізу нормативно-правових актів, що регулюють діяльність поліції під час воєнного стану, зроблено висновок про необхідність внесення змін до законодавчих актів, щодо регулювання діяльності поліції як суб’єкта сектору безпеки і оборони, а саме:- у Законі України «Про Національну поліцію» визначити поліцію суб’єктом сектору безпеки і оборони, закріпивши права та обов’язки як суб’єкта зазначеного сектору; - у Законі України «Про національну безпеку України» визначити конкретні завдання поліції як суб’єкта сектору безпеки і оборони. On the basis of the analysis of normative legal acts regulating the activities of the police during martial law, a conclusion was made about the need to introduce changes to the legislative acts regarding the regulation of the activities of the police as a subject of the security and defense sector, namely:- in the Law of Ukraine "On National Police" to define the police as a subject of the security and defense sector, establishing the rights and obligations as a subject of the specified sector; - in the Law of Ukraine "On National Security of Ukraine" define the specific tasks of the police as a subject of the security and defense sector.
Опис
Ключові слова
поліція, сектор безпеки і оборони, воєнний стан, повноваження., police, security and defense sector, martial law, powers
Бібліографічний опис
Ульянов О.І., Ніколаєв О.Т., Бахчеван Є.Ф. Правове регулювання діяльності поліції під час воєнного стану. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: МАТЕРІАЛИ Всеукраїнської науково-практичної конференції (до дня Національної поліції України), 1 липня 2022 року. Кропивницький –2022. С. 353-355.