Особливості нормативно-правового забезпечення захисту об'єктів авторських і суміжних прав, виражених у цифровій формі під час професійної підготовки фахівців у сфері забезпечення кібербезпеки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-11-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
«Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж»
Анотація
У дослідженні автор доходить висновку, що що з появою сучасних інформаційних технологій відбулася поява нових та докорінні зміни у багатьох існуючих сферах суспільних відносин. Від соціальних мереж, розміщення інформації про свої персональні дані в інтернеті до користування банкоматами, банківськими рахунками та ін. Але, як і завжди, при появі нових благ, з‘являються й нові загрози. Тому виникає необхідність у підготовці відповідних фахівців, які мають володіти достатніми знаннями та навичками та могли при задовільній технічній, нормативно-правовій інфраструктурі забезпечувати захист в кіберпросторі. Але у зв‘язку з тим, що більшість відповідної бази, яка б могла використовуватись при розробці теоретичних та методичних розробок знаходиться у цифровій формі та являється чиїмось науковим здобутком, виникає необхідність у забезпеченні захисту інтелектуальних прав. In the study, the author concludes that with the advent of modern information technology there has been the emergence of new and radical changes in many existing areas of public relations. From social networks, posting information about your personal data on the Internet to using ATMs, bank accounts, etc. But as always, as new benefits emerge, new threats emerge. Therefore, there is a need to train appropriate specialists who must have sufficient knowledge and skills and could provide protection in cyberspace with a satisfactory technical, regulatory and legal infrastructure. However, due to the fact that most of the relevant databases that could be used in the development of theoretical and methodological developments are in digital form and are someone's scientific achievement, there is a need to ensure the protection of intellectual property rights.
Опис
Ключові слова
інформаційні технології, інформація, кіберзлочини, information technology, information, cybercrime
Бібліографічний опис
Жогов В.С. Особливості нормативно-правового забезпечення захисту об'єктів авторських і суміжних прав, виражених у цифровій формі під час професійної підготовки фахівців у сфері забезпечення кібербезпеки // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта в Україні: досвід, актуальні питання та перспективи для випускників». - Могилів-Подільський: Державний вищий навчальний заклад «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж», 2018. С. 101-105.