Основні напрямки та принципи діяльності Національної поліції як суб'єкта сектору безпеки й оборони

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
У дослідженні проаналізовані основні напрямки та принципи діяльності Національної поліції як суб'єкта сектору безпеки й оборони. The study analyzed the main directions and principles of the National Police as a subject of the security and defense sector.
Опис
Ключові слова
Національна поліція України, державотворення, напрямки, принципи, сектор безпеки й оборони, захист конституційних прав і свобод громадян. National Police of Ukraine, state formation, directions, principles, security and defense sector, protection of constitutional rights and freedoms of citizens.
Бібліографічний опис
Нікітін, А. Основні напрямки та принципи діяльності Національної поліції як суб'єкта сектору безпеки й оборони. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22 березня 2023 р. Одеса: ОДУВС, 2023. С. 303-305.