Особливості розслідування колабораційної діяльності, яка вчиняється у співучасті із неповнолітніми

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-11-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Кропивницький: ДонДУВС
Анотація
Проведене дослідження надає можливість констатувати, що з метою удосконалення процедури розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111-1 КК України актуальним є внесення відповідних змін до кримінального процесуального законодавства (в частині проведення спеціального досудового розслідування) та кримінального законодавства (удосконалення меж кримінальної відповідальності та покарання). Доцільним кроком також має стати удосконалення порядку проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, що має бути спрямовано на забезпечення доказової бази розслідування та аргументації показань осіб, причетних до події кримінального правопорушення. The conducted research makes it possible to state that in order to improve the procedure of investigation of criminal offenses, provided by Art. 111-1 of the Criminal Code of Ukraine, it is urgent to make relevant changes to the criminal procedural legislation (in terms of conducting a special pre-trial investigation) and criminal legislation (improvement of the limits of criminal liability and punishment). An appropriate step should also be the improvement of the procedure for conducting investigative (search) and covert investigative (search) actions, which should be aimed at ensuring the evidential basis of the investigation and argumentation of the testimony of persons involved in the event of a criminal offense.
Опис
Ключові слова
кримінальні правопорушення, розслідування, аналіз національного кримінального законодавства. criminal offenses, investigation, analysis of national criminal legislation.
Бібліографічний опис
Волошанівська, Т. Особливості розслідування колабораційної діяльності, яка вчиняється у співучасті із неповнолітніми. Протидія проявам тероризму та колабораціонізму в умовах війни: стан та перспективи: матеріали Всеукраїнського круглого столу (м. Кропивницький, 24 листопада 2023 року). Донецький державний університет внутрішніх справ. Кропивницький, 2023. С.58-60.