Документування поліцейськими окремих правопорушень на водних об’єктах України

Анотація
На підставі аналізу законодавства України, практики діяльності Національної поліції викладено деякі організаційно-правові засади діяльності підрозділів Національної поліції щодо запобігання, профілактиці та протидії правопорушенням на водних об’єктах. Науково-практичні рекомендації виконані на замовлення Управління авіації та поліції на воді Національної поліції України та розраховані на практичних працівників Національної поліції, а також курсантів, студентів, науково-педагогічних працівників навчальних закладів юридичного профілю. Based on the analysis of the legislation of Ukraine, the practice of the National Police, some organizational and legal principles of the activities of the National Police units regarding the prevention, prevention and countermeasures of offenses on water bodies are outlined. The scientific and practical recommendations were commissioned by the Directorate of Aviation and Water Police of the National Police of Ukraine and are intended for practical employees of the National Police, as well as cadets, students, and scientific and pedagogical staff of legal educational institutions.
Опис
Ключові слова
Національна поліція України,підрозділи, запобігання, профілактика правопорушень, кримінальна, адміністративна, протидія, National Police of Ukraine, units, prevention, crime prevention, criminal, administrative, countermeasures
Бібліографічний опис
Документування поліцейськими окремих правопорушень на водних об’єктах України : методичні рекомендації. / А.В. Денисова, Д.С. Афонін, І.М. Чекмарьова. Одеса, Одеський державний університет внутрішніх справ, 2022. 48 с.