Запобігання злочинності у прикордонних регіонах півдня України шляхом підвищення правової культури населення

Анотація
У статті представлені результати дослідження феномену злочинності у прикордонних регіонах півдня України. Визначено поняття і перелік прикордонних регіонів півдня України. Представлено Одеську, Миколаївську і Херсонську області як єдиний «макрорегіон», схожий за культурологічними ознаками, особливістю соціально-економічного розвитку, подібністю за природними умовами, рекреаційним і ресурсним потенціалом, єдністю виробничої сфери тощо. Наведені основні кількісно-якісні ознаки злочинності на територіях Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Порівняно специфіку злочинності у південних регіонах з іншими територіями України. У роботі акцентується увага на великих профілактичних можливостях культури у запобіганні злочинності.
Опис
Ключові слова
злочинність у регіонах, прикордонні регіони, Південь України, «культура», «правова культура», фактори злочинності, запобігання злочинності у прикордонних регіонах., criminal activities in regions, boundary regions, south of Ukraine, “culture”, “legal culture”, crime factors, crime prevention in boundary regions.
Бібліографічний опис
Чекмарьова І.М. Запобігання злочинності у прикордонних регіонах півдня України шляхом підвищення правової культури населення / І.М. Чекмарьова // Visegrad journal of human rights. - 2016. - № 2/1. - С.141 - 148.