АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автори доходять висновку, що саме прокурор у вказаних обставинах наділений винятковими повноваженнями для здійснення кримінальної процесуальної діяльності в умовах воєнного стану. При цьому механізм реалізації деяких із них, зокрема, під час надання згоди на проведення процесуальних дій, передбачених статтею 615 КПК України, потребує подальшого вдосконалення шляхом внесення змін до кримінального процесуального законодавства. The authors come to the conclusion that it is the prosecutor in the specified circumstances who is endowed with exclusive powers to carry out criminal procedural activities in the conditions of martial law. At the same time, the mechanism for implementing some of them, in particular, when giving consent to conduct procedural actions, provided for in Article 615 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, needs further improvement by making changes to the criminal procedural legislation.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Данилюк В., Головко В.М., Карапет'янц С.І. АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Наукові проблеми запровадження правового режиму воєнного стану в Україні: сучасний вимір: матеріали науково-практичного онлайн-заходу. 29 квітня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. с. 81 - 83.