Офіційний та неофіційний правопорядок: нормативний та інституційний аспекти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науково-дослідний інститут публічного права
Анотація
У статті здійснено спробу теоретичного аналізу співвідношення офіційного і неофіційного правопорядку крізь призму їх нормативного та інституційного бачення. Показано, що основним критерієм виділення офіційного правопорядку є його заснованість на чинних правових нормах. У той же час, неофіційний правовий порядок може функціонувати шляхом поточної та вихідної чинності. Показано три моделі взаємодії між офіційним та неофіційним правопорядком. The article attempts to theoretical analysis of the correlation between formal and informal legal order through the prism of their normative and institutional vision. It is shown that the main criterion for the allocation of official legal order is its foundation on the valid legal norms. At the same time, the informal legal order can function at the expense of the throughput and the output validity. Three models of interaction between official and informal legal order are shown.
Опис
Ключові слова
правовий порядок, офіційний та неофіційний правопорядок, чинність, тіньове право, legal order, formal and informal legal order, validity, shadow law
Бібліографічний опис
Крижановська О.В. Офіційний та неофіційний правопорядок: нормативний та інституційний аспекти // Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Випуск 1-1. С. 9 - 13.