Торгове право

Анотація
У навчальному посібнику розглядаються положення чинного торгового законодавства. Особливу увагу приділено питанням теорії торгового права, визначення сучасної системи торгового законодавства, його джерел, інститутів та правових норм, що регулюють порядок реалізації торговельних відносин в України. Матеріал, що представлений в навчальному посібнику базується на положеннях теорії̈ господарського, цивільного права. Розраховано на викладачів, аспірантів, здобувачів закладів вищої освіти. Provisions of current trade legislation are considered in the training manual. Particular attention is paid to the issues of the theory of trade law, the definition of the modern system of trade legislation, its sources, institutions and legal norms regulating the procedure for the implementation of trade relations in Ukraine. The material presented in the textbook is based on the provisions of the theory of economic and civil law. Designed for teachers, graduate students, graduates of higher education institutions.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Торгове право: навч. посіб. О.А. Антоненко, І.І. Григорець- ка, В.І. Дришлюк, А.В. Журавель, І.Л. Кострицький, О.М. Па- щенко. Одеса: ОДУВС. 2022. – 166 с.