Обрання, зміна та скасування заходів забезпечення кримінального провадження на стадії досудового розслідування за ініціативою сторони захисту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Дисертація є першим комплексним науковим дослідженням теоретичного та правового підґрунтя практичної реалізації ініціативи сторони захисту під час процедури обрання, зміни та скасування заходів забезпечення кримінального провадження на стадії досудового розслідування. The dissertation is the first comprehensive scientific study of the theoretical and legal basis of the practical implementation of the defense party's initiative during the procedure of selecting, changing and canceling measures to ensure criminal proceedings at the pre-trial investigation stage.
Опис
Ключові слова
ініціативність, сторона захисту, заходи забезпечення кримінального провадження, запобіжні заходи, досудове розслідування, захисник, сторона захисту, докази і доказування, оскарження, воєнний стан, арешт майна, повідомлення про підозру, тримання під вартою, слідчий cуддя. initiative, the defense side, measures to ensure criminal proceedings, preventive measures, pretrial investigation, defender, the defense side, evidence and proof, appeal, martial law, seizure of property, notification of suspicion, detention, investigating judge
Бібліографічний опис
Гунченко Д.І. Обрання, зміна та скасування заходів забезпечення кримінального провадження на стадії досудового розслідування за ініціативою сторони захисту : дис. доктора філософії : 081 Право / Одеський державний універсиет внутрішніх справ. Одеса, 2024. 244 с.
Зібрання