ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
LEGEA ŞI VIAŢA
Анотація
The article is devoted to the spread of terrorism, as well as a comprehensive analysis of the ideological aspects of the countering terrorism. International and national legal acts aimed at countering terrorism were analyzed, the threats of terrorist activity were identified, and organizational mechanisms for combating with this criminal phenomenon were depicted. In addition, methods of counteracting terrorist activities were noted and justified through the ideological treatment of citizens with the widespread use of information technologies. Статтю присвячено питанням поширення тероризму, а також комплексному аналізу ідеологічних аспектів протидії тероризму. Проаналізовано міжнародні та національні правові акти, спрямовані на протидію тероризму, виявлено загрози терористичній діяльності, а також розглянуто організаційні механізми боротьби із цим злочинним явищем. Крім того, зазначено та обґрунтовано методи протидії терористичній діяльності шляхом ідеологічної обробки громадян з широким використанням інформаційних технологій. Статья посвящена вопросам распространения терроризма, а также комплексному анализу идеологических аспектов противодействия терроризму. Проанализированы международные и национальные правовые акты, направленные на противодействие терроризму, выявлены угрозы террористической деятельности, а также рассмотрены организационные механизмы борьбы с этим преступным явлением. Кроме того, отмечены и обоснованы методы противодействия террористической деятельности путем идеологической обработки граждан с широким использованием информационных технологий.
Опис
Ключові слова
terrorism, terrorist activity, terror, ideology, counterterrorism, national security., тероризм, терористична діяльність, терор, ідеологія, протидія тероризму, національна безпека., терроризм, террористическая деятельность, террор, идеология, противодействие терроризму, национальная безопасность.
Бібліографічний опис
Николаев А.Т. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. LEGEA ŞI VIAŢA. DECEMBRIE 2019. Рр. 72 - 75.