ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ДОСУДОВОЇ ДОПОВІДІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-02-11
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У п. 6 ст. 2 Закону України «Про пробацію» від 05.02.2015 р. № 160-VIIIвстановлено, що «пробація - це система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого». У національному законодавстві закріплено три види пробації: досудова, наглядова та пенітенціарна. Відповідно до ч. 1 ст. 9 закону України «Про пробацію» досудова пробація – це забезпечення суду формалізованою інформацією, що характеризує обвинуваченого, з метою прийняття судом рішення про міру його відповідальності. Досудова пробація реалізується в досудовій доповіді, завдання із складення такої доповіді Законом покладено на орган пробації. In clause 6 of Art. 2 of the Law of Ukraine "On Probation" dated February 5, 2015 No. 160-VIII states that "probation is a system of supervisory and social-educational measures applied by a court decision and in accordance with the law to convicts, execution of certain types of criminal punishments , not related to deprivation of liberty, and providing the court with information characterizing the accused". Three types of probation are enshrined in national legislation: pre-trial, supervisory and penitentiary. In accordance with Part 1 of Art. 9 of the Law of Ukraine "On Probation", pre-trial probation is the provision of the court with formalized information characterizing the accused, with the purpose of the court making a decision on the extent of his responsibility. Pre-trial probation is implemented in a pre-trial report, the task of preparing such a report is assigned by the Law to the probation authority.
Опис
Ключові слова
пробація, покарання, види пробації, probation, punishment, types of probation
Бібліографічний опис
Резніченко Г.С. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ДОСУДОВОЇ ДОПОВІДІ. Поговоримо про пробацію: історія становлення, розвиток та перспективи: матеріали круглого столу. 11 лютого 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. с. 164. С. 108-110.