ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-05-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Медіація може полегшити вирішення суперечок. Медіація, як пра-вило, менш стресова, швидша і набагато дешевша процедура, ніж зве-рнення до суду. Медіація зменшує перешкоди для спілкування між учасниками, задовольняє потреби всіх залучених сторін конфлікту, максимізує альтернативи, допомагає учасникам досягти власного рі-шення. Медіація надає сторонам контроль над вирішенням справи. Mediation can facilitate dispute resolution. Mediation is generally less stressful, faster and much cheaper than going to court. Mediation reduces obstacles to communication between participants, satisfies the needs of all parties involved in the conflict, maximizes alternatives, and helps participants reach their own solution. Mediation gives the parties control over the resolution of the case.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Заєць О.М. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ. Медіація в судовій, правоохоронній та правозахисній системах: матеріали міжн. наук.-практ. конф., м. Одеса, 30-31 травня 2019 р. — Одеса: ОДУВС, 2019. —253 с. С.86-88.