PROBLEMS OF THE DEFINITION OF BOUNDARIES OF EMERGENCY LEGAL REGULATION

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
The research deals with the modern doctrinal approaches to the boundaries of emergency legal regulation. The main European doctrines of emergency regulation have been analyzed as well as their development in the legal science. The interrelations between the application of emergency legal regulators and control of the social processes in crisis have been defined. The features of the legal boundaries of emergency regulation have been defined through the prism of the rights and freedoms of a person and a citizen. The basic international legal acts establishing the criteria limiting the state's interference with the rights and freedoms during the implementation of extreme legal regulation have been listed. The boundaries of extreme legal regulation have been defined as the limits of objective and subjective nature which are determined by the national and international legislation which stipulate special legal influence on social relations in extraordinary circumstances. У статті проведено дослідження сучасних доктринальних підходів до меж надзвичайного правового регулювання. Проаналізовано основні європейські доктрини надзвичайного правового регулювання та стан їхнього дослідження у правовій науці. Встановлено взаємозв’язок застосування надзвичайних правових регуляторів із здатністю управління соціальними процесами у кризових ситуаціях. Визначено риси юридичних меж надзвичайного правового регулювання як чинників що забезпечують права та свободи людини і громадянина. Обґрунтовано, що правова можливість та допустимість застосування надзвичайних правових регуляторів тісно пов’язана з питанням здатності управління соціальними процесами у кризових ситуаціях. Визначено основні міжнародні правові акти, що встановлюють критерії обмеження втручання держави в права та свободи громадян при здійсненні надзвичайного правового регулювання. Доведено, що межі надзвичайного правового регулювання – це межі об'єктивного та суб’єктивного характеру, що визначаються законодавством та міжнародними правовими актами, у рамках яких здійснюється спеціальний та винятковий юридичний вплив на суспільні відносини в надзвичайних обставинах.
Опис
Ключові слова
Legal regulation, administrative and legal regimes of emergencies, emergency legal regulation, doctrines of emergency regulation, legal boundaries of emergency regulation., Правове регулювання, надзвичайні адміністративно-правові режими, надзвичайне правове регулювання, доктрини надзвичайного правового регулювання, юридичні межі надзвичайного правового регулювання.ння.
Бібліографічний опис
Kuznichenko S. PROBLEMS OF THE DEFINITION OF BOUNDARIES OF EMERGENCY LEGAL REGULATION // Knowledge, Education, Law, Management. 2019. № 1 (25). Pp. 96 - 105.