МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-06-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Міжнародні стандарти, що стосуються забезпечення та захисту прав дітей під час військового стану, є важливим інструментом для міжнародної спільноти у протидії негативним наслідкам воєнних конфліктів. Ці стандарти визнають універсальні права дитини та закликають до їх захисту, включаючи доступ до освіти, медичної допомоги та захист від всіх форм насильства. Однак, впровадження цих стандартів є складним завданням через відсутність єдиного механізму контролю та недостатню свідомість стосовно їх важливості. Щоб досягти справедливого та безпечного життя для дітей у зоні воєнних дій, необхідно посилити зусилля усіх зацікавлених сторін, залучити громадські організації та забезпечити взаємодію між країнами на міжнародному рівні. International standards regarding the provision and protection of children's rights during a state of war are an important tool for the international community in countering the negative consequences of military conflicts. These standards recognize the universal rights of the child and call for their protection, including access to education, health care and protection from all forms of violence. However, the implementation of these standards is a difficult task due to the lack of a unified control mechanism and insufficient awareness of their importance. In order to achieve a just and safe life for children in a war zone, it is necessary to strengthen the efforts of all stakeholders, involve civil society organizations and ensure interaction between countries at the international level.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сухарєва, А., Кабакчей, І. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ. Захист прав дитини в умовах військової агресії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 23 червня 2022 р.). – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 316 с. С.259-264.