ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автором зазначається, що існування різних підходів до аналізу соціальних мереж призводить до проблеми об’єднання результатів, отриманих в ході досліджень. Тому до актуальних проблем мережевого аналізу можна віднести наступні: необхідність створення єдиної системи аналізу соціальних мереж, створення універсального набору заходів, що дозволяють визначати ступінь близькості між користувачами мережі, а також проблему систематизації різних заходів повноти мереж. The author notes that the existence of different approaches to the analysis of social networks leads to the problem of combining the results obtained in the course of research. Therefore, the urgent problems of network analysis include the following: the need to create a unified system of social network analysis, the creation of a universal set of measures that allow determining the degree of closeness between network users, as well as the problem of systematizing various measures of network completeness.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Жогов В. С. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демокра- тичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с. С.37-39.