The Role of Law Enforcement in Ensuring the Rights of Citizens

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Journal of Advanced Research in Law and Economics
Анотація
The paper investigates human and citizen rights in Ukraine, their reflection in modern international regulations, in the laws of Ukraine. The features of the implementation of law enforcement in modern conditions are considered through the lens of the experience of other countries. The possibility of reforming the law enforcement system for improving its efficiency was analysed. To achieve the purpose and form conclusions, various criteria for the effectiveness of law enforcement were considered. Particular importance in solving this issue was given to the analysis of foreign experience. The experience of other countries and world communities will allow to implement the best methods of law enforcement in Ukraine and improve its efficiency, paying particular attention to the rights of citizens even in high alert conditions (for example, in emergency situations, when human rights are minimized). Two leading approaches were used in the study: general theoretical and general historical. They helped identify the strengths and weaknesses of the current system in Ukraine and formulate specific positions forУ роботі досліджуються права людини і громадянина в Україні, їх відображення в сучасних міжнародних нормативних актах, у законодавстві України. Особливості реалізації правоохоронної діяльності в сучасних умовах розглянуто через призму досвід інших країн. Проаналізовано можливість реформування правоохоронної системи для підвищення її ефективності. Для досягнення мети та формування висновків були розглянуті різні критерії ефективності правозастосування. Особливе значення у вирішенні цього питання надавалося аналізу зарубіжного досвіду. Досвід інших країн і світових спільнот дозволить впровадити в Україні найкращі методи правоохоронної діяльності та вдосконалити її ефективність, приділяючи особливу увагу правам громадян навіть в умовах підвищеної готовності (наприклад, у надзвичайних ситуаціях, коли права людини зведені до мінімуму). У дослідженні було використано два провідні підходи: загальнотеоретичний та загальноісторичний. Вони допомогли визначити сильні та слабкі сторони існуючої системи в Україні та сформулювати конкретні позиції щодо вдосконалення діяльності правоохоронних органів України щодо захисту прав громадян. improving the activities of law enforcement agencies of Ukraine in protecting citizens' rights.
Опис
Ключові слова
law enforcement system; human rights; law enforcement agencies; reform; international organizations, правоохоронна система; права людини; правоохоронні органи; реформа; міжнародні організації
Бібліографічний опис
Bakaianova, N.M., Kryzhanovska, O.V., and Kubaienko, A.V. The Role of Law Enforcement in Ensuring the Rights of Citizens // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2019. Volume X, Winter, 8(46): 2253 – 2261.