ТАКТИЧНА МЕДИЦИНА В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-11-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Сьогодні, у період війни, навички тактичної медицини мають бути одним із пріоритетів в системі професійної підготовки поліцейського. В умовах небезпечного та ворожого оточення, заходи надання першої медичної допомоги поліцейським стають визначальними для збереження життя постраждалих внаслідок воєнних дій та допомагають лікарям під час подальшої реабілітації пораненого. Поліцейський зі знаннями щодо надання медичної допомоги, з високими моральними якостями та гарними знаннями у своїй справі дійсно професійний та гідний пошани. Today, in the period of war, the skills of tactical medicine should be one of the priorities in the system of professional training of a police officer. In the conditions of a dangerous and hostile environment, first aid measures by police officers become decisive for saving the lives of victims of war and help doctors during the further rehabilitation of the wounded. A policeman with knowledge about providing medical care, with high moral qualities and good knowledge in his field is truly professional and worthy of respect.
Опис
Ключові слова
військовослужбовці, тактична медицина, підготовка поліцейських, навички, знання,, military personnel, tactical medicine, police training, skills, knowledge,
Бібліографічний опис
Карапет'янц С.І., Головко В.М. ТАКТИЧНА МЕДИЦИНА В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО.Службова-бойова підготовка як основа професійної діяльності поліцейських : матеріали міжнар. науково-практичного круглого столу (м. Одеса, 30 листопада 2022 року). Одеса : ОДУВС, 2022. 204 с. С. 41-42.